Վերադառնալ
Երևան

Երևան

Երևան քաղաքն աշխարհի հնագույն քաղաքներից է
Երևան

Երևան

Երեվանը հիմնադրել է Վանի թագավորության արքա Արգիշտի Ա-ն մ. թ. ա. 8-րդ դարում Էրեբունի անվամբ
Երևան

Երևան

Երևանը հանդիսանում է պետության մայրաքաղաքն ու խոշորագույն բնակավայրը, վարչաքաղաքական, տնտեսական կենտրոնը