Տեսանյութեր

Լաստիվեր

Արշավ դեպի Լաստիվեր

Հատիս լեռ

Վերելք Հատիս լեռ

Լալվար

Վերելք Արարատ լեռ - 3-օրյա արշավ

Գեղամա լեռներ

Վերելք Աժդահակ լեռ - Գեղամա լեռներ

Արտանիշ լեռ

Վերելք Արտանիշ լեռ

Արագած լեռ

Վերելք Արագած լեռ

Երանոսի լեռնաշղթա

Արշավ Երանոսի լեռներում

Պարզ լիճ և Գոշի լիճ

Արշավ Պարզ լճից Գոշի լիճ

Հատիս լեռ

Վերելք Հատիս լեռ

Դժոխքի ձոր

Արշավ Դժոխքի ձորում

Թեժքար լեռ

Վերելք Թեժքար լեռ

Աժդահակ լեռ

Վերելք Աժդահակ լեռ