Lake Gosh - Winter Hikes in Armenia

Lake Gosh is a mountain forest lake in Tavush region of Armenia, 2.2 km southwest of Gosh village. Occurred as a result of landslide processes. The lake surface mirror was 0.008 km long - 100 m wide and 80 m wide. The maximum depth was 8 m, the water volume was 1500 m 3. The data have changed since the lake level was lowered for purification and no new calculations have been made yet. It is fed by springs and precipitation. In summer the water temperature reaches only 14 ° C.

The price includes

• Transport service of the tour on comfortable vehicles

• Mountaineering Instructor

• Spring water in the service vehicle

• Taxes

The tour price does not include

• Guide

• Picnic during the tour. Optionally, one can order a lunchbox for a surcharge of 10$ per person

• Alcoholic beverages

• Medical insurance

Notes

• List of required things: backpack, mountain climbing boots, hiking poles, hiking gaiters, warm mountain uniform, jacket, hat (summer, winter), gloves, sunscreen cream, lamp, raincoat, sunglasses, one-day food and water

• This tour is of medium difficulty and doesn't require any special physical preparation (In case of health problems, let us know in advance)

• In case of individual requests the timing, tour program and the cost may be revised according to your preferences

• Individual tours start and finish in Yerevan, from any address convenient to you

• It is not recommended for persons under 10 years to take part in the tour

!

Հոդվածը hatis.am կայքի սեփականությունն է և առանց գրավոր թույլտվության արգելվում է հրապարակել: Հոդվածի մասնակի կամ ամբողջական հրապարակումը կարող է իրականացվել միայն նշելով հոդվածի սկզբնաղբյուրը կամ ակտիվ հղում անելով կայքին։

Ծանոթացեք նաև

Կազմակերպում ենք նաև

Թողնել մեկնաբանություն