Akhtala - Haghpat - Sanahin | One Day Tour in Armenia

Today we will visit two unique masterpieces of Armenian architecture of X-XIV centuries, the monasteries of Sanahin and Haghpat which are UNESCO World Heritage Sites. Literally the name Sanahin in Armenian means /this one is older than the other,/ which probably means that this monastery is older of than Haghpat. These two monasteries are very close to each other and can be easily seen from one to the other. Both are located on an uneven plateau, separated by a deep crack formed by a small river that flows into the river Debed. Haghpat Monastery was one of the largest religious, cultural and educational centers of medieval Armenia. Visit monastery Akhtala, was built at the end of the 10th century. The main church at the compound is famous for its highly artistic frescoes, which cover the inside walls, the partitions, and the bearings of the building. Get back to Yerevan.

The Price Includes

 Transportation according to programs

 Professional English speaking guide

 Entrance fees

 A bottle of water P/P per day

_______________________________________________

The price excludes

 Alcohol drinks

✘ Meals not specified

✘ Extra charges

✘ Personal wastes

!

Հոդվածը hatis.am կայքի սեփականությունն է և առանց գրավոր թույլտվության արգելվում է հրապարակել: Հոդվածի մասնակի կամ ամբողջական հրապարակումը կարող է իրականացվել միայն նշելով հոդվածի սկզբնաղբյուրը կամ ակտիվ հղում անելով կայքին։

Ծանոթացեք նաև

Կազմակերպում ենք նաև

Թողնել մեկնաբանություն