Dsegh - Tsover lake - One Day Tour in Armenia

Departure to Lori region. Stop at Dsegh village, known as Tumanyan between 1938 and 1969, is a village in the Lori Province of Armenia. Dsegh is the birthplace of one of the most celebrated of Armenian poets Hovhannes Tumanyan. No it is a beautiful touristic village. Explore the beauty of Tsover lake. This lake is located near Dsegh village, which is in its turn the birth place of famous poet writer Hovhannes Toumanyan. Because of the lake and surrounding nature change their color from season to season, this place is charming and impressive all year round. Get back to Yerevan.

The Price Includes

 Transportation according to programs

 Professional English speaking guide

 Entrance fees

 A bottle of water P/P per day

_______________________________________________

The price excludes

 Alcohol drinks

✘ Meals not specified

✘ Extra charges

✘ Personal wastes

!

Հոդվածը hatis.am կայքի սեփականությունն է և առանց գրավոր թույլտվության արգելվում է հրապարակել: Հոդվածի մասնակի կամ ամբողջական հրապարակումը կարող է իրականացվել միայն նշելով հոդվածի սկզբնաղբյուրը կամ ակտիվ հղում անելով կայքին։

Թողնել մեկնաբանություն