Lake Parz - Winter Hikes in Armenia

Lake Parz in the Tavush region of Armenia, 9 km north-east of Dilijan, at an altitude of 1350 m. It is a flowing lake. It feeds on springs. It is 300 m long and 100 m wide. The average depth is 3 m, the maximum is 10 m. The area is 0.027 square meters, the volume is 83.8 thousand cubic meters. The lake has a landslide origin. Landslides have developed. It is surrounded by forests.

The price includes

• Transport service of the tour on comfortable vehicles

• Mountaineering Instructor

• Spring water in the service vehicle

• Taxes

The tour price does not include

• Guide

• Picnic during the tour. Optionally, one can order a lunchbox for a surcharge of 10$ per person

• Alcoholic beverages

• Medical insurance

Notes

• List of required things: backpack, mountain climbing boots, hiking poles, hiking gaiters, warm mountain uniform, jacket, hat (summer, winter), gloves, sunscreen cream, lamp, raincoat, sunglasses, one-day food and water

• This tour is of medium difficulty and doesn't require any special physical preparation (In case of health problems, let us know in advance)

• In case of individual requests the timing, tour program and the cost may be revised according to your preferences

• Individual tours start and finish in Yerevan, from any address convenient to you

• It is not recommended for persons under 10 years to take part in the tour

!

Հոդվածը hatis.am կայքի սեփականությունն է և առանց գրավոր թույլտվության արգելվում է հրապարակել: Հոդվածի մասնակի կամ ամբողջական հրապարակումը կարող է իրականացվել միայն նշելով հոդվածի սկզբնաղբյուրը կամ ակտիվ հղում անելով կայքին։

Ծանոթացեք նաև

Կազմակերպում ենք նաև

Թողնել մեկնաբանություն