Lastiver - Winter Hikes in Armenia

Lastiver is located in Tavush region. Most of Tavush, which is in the North-East of Armenia, is covered with forests and green zones. The name of the region derives from Tavush country of historic Great Hayk. Today’s territory partially corresponds to the previous one. The region is rich in rivers. The largest is Aghstev, one of its significant tributaries - Kachaghbyur, leads to the wonderful corners of Ijevan, to Lastiver. Cave, desert, swift river, small and huge waterfalls, forest and wonderful nature. Tourists from abroad, as well as locals, choose a tour to Lastiver, come to see this awesome cave-desert. The road itself is very interesting and attractive, especially for extreme lovers.

The price includes

• Transport service of the tour on comfortable vehicles

• Mountaineering Instructor

• Spring water in the service vehicle

• Taxes

The tour price does not include

• Guide

• Picnic during the tour. Optionally, one can order a lunchbox for a surcharge of 10$ per person

• Alcoholic beverages

• Medical insurance

Notes

• List of required things: backpack, mountain climbing boots, hiking poles, hiking gaiters, warm mountain uniform, jacket, hat (summer, winter), gloves, sunscreen cream, lamp, raincoat, sunglasses, one-day food and water

• This tour is of medium difficulty and doesn't require any special physical preparation (In case of health problems, let us know in advance)

• In case of individual requests the timing, tour program and the cost may be revised according to your preferences

• Individual tours start and finish in Yerevan, from any address convenient to you

• It is not recommended for persons under 10 years to take part in the tour

!

Հոդվածը hatis.am կայքի սեփականությունն է և առանց գրավոր թույլտվության արգելվում է հրապարակել: Հոդվածի մասնակի կամ ամբողջական հրապարակումը կարող է իրականացվել միայն նշելով հոդվածի սկզբնաղբյուրը կամ ակտիվ հղում անելով կայքին։

Թողնել մեկնաբանություն