Smbataberd Fortress - Winter Hikes in Armenia

Smbataberd Fortress or Tsakhats Kar fortress is located in the East of Artabuynk village of Vayots Dzor region, in the Western part of Yeghegis village. The complex is surrounded by Yeghegis gorge in the East and South and Artabuynk gorge – in the West. Smbataberd is one of the largest fortresses of Vayots Dzor and Syunik as a whole (regions in Armenia). Historic evidences about the bloody war between Armenians and Persians in the 5th century (Avarayr battle) were preserved. Nevertheless, it is possible, that the fortress was built before the 5th century.  Vasakyans, a branch of Syunik dukes dynasty, turned Smbataberd into a military base. During the reign of Orbelyans Smbataberd was more strengthened. 

The price includes

• Transport service of the tour on comfortable vehicles

• Mountaineering Instructor

• Spring water in the service vehicle

• Taxes

The tour price does not include

• Guide

• Picnic during the tour. Optionally, one can order a lunchbox for a surcharge of 10$ per person

• Alcoholic beverages

• Medical insurance

Notes

• List of required things: backpack, mountain climbing boots, hiking poles, hiking gaiters, warm mountain uniform, jacket, hat (summer, winter), gloves, sunscreen cream, lamp, raincoat, sunglasses, one-day food and water

• This tour is of medium difficulty and doesn't require any special physical preparation (In case of health problems, let us know in advance)

• In case of individual requests the timing, tour program and the cost may be revised according to your preferences

• Individual tours start and finish in Yerevan, from any address convenient to you

• It is not recommended for persons under 10 years to take part in the tour

!

Հոդվածը hatis.am կայքի սեփականությունն է և առանց գրավոր թույլտվության արգելվում է հրապարակել: Հոդվածի մասնակի կամ ամբողջական հրապարակումը կարող է իրականացվել միայն նշելով հոդվածի սկզբնաղբյուրը կամ ակտիվ հղում անելով կայքին։

Թողնել մեկնաբանություն