Winter Climb Mount Hatis

Mount Hatis (Mount Shamiram), a volcanic massif located in the Kotayk region. The name of Hatis Tour is in honor of Mount Hatis. The height is 2528 m. It is conical, the slopes are cut by deep gorges. In case of good weather from the top you can see Mount Aragats, Ara, Gutanasar, Mount Ararat and Geghama mountain range. There are rocky outcrops. The Forty springs originate from the southern foot. The mountain is visible from Yerevan. On the mountain are the ruins of Shamiram fortress, there is a small cave. We will start the ascent from Kaputan village, after which we will go down to the road to Kotayk village, the car will already meet us, we will return to Yerevan.

13 km | ↑ 680 m | ↓ 990 m | 6 - 6․30 hours

The price includes

• Transport service of the tour on comfortable vehicles

• Mountaineering Instructor

• Spring water in the service vehicle

• Taxes

The tour price does not include

• Guide

• Picnic during the tour. Optionally, one can order a lunchbox for a surcharge of 10$ per person

• Alcoholic beverages

• Medical insurance

Notes

• List of required things: backpack, mountain climbing boots, hiking poles, hiking gaiters, warm mountain uniform, jacket, hat (summer, winter), gloves, sunscreen cream, lamp, raincoat, sunglasses, one-day food and water

• This tour is of medium difficulty and doesn't require any special physical preparation (In case of health problems, let us know in advance)

• In case of individual requests the timing, tour program and the cost may be revised according to your preferences

• Individual tours start and finish in Yerevan, from any address convenient to you

• It is not recommended for persons under 10 years to take part in the tour

!

Հոդվածը hatis.am կայքի սեփականությունն է և առանց գրավոր թույլտվության արգելվում է հրապարակել: Հոդվածի մասնակի կամ ամբողջական հրապարակումը կարող է իրականացվել միայն նշելով հոդվածի սկզբնաղբյուրը կամ ակտիվ հղում անելով կայքին։

Թողնել մեկնաբանություն