Winter Climb Mount Yeranos

Mount Yeranos is located in the Ararat region, in the western half of the Eranos mountain range, 8 km to the north-east of the village of Landjazat. The highest point of the mountain massif is the mountain of the same name Yeranos, the locals call it Red Mountain, it is located in the middle of the chain. From the top there is a beautiful view of the mountains Ararat, Gegama, Aragats and, finally, a beautiful view of the Azat reservoir with its beautiful landscape. Part of the chain is included in the Khosrovsky reserve. Altitude 1823 m. The slopes, except for the eastern ones, are very steep, 40° and more. The north-western slope is a cliff 750 m high, descending into the valley of the river Azat.

The price includes

• Transport service of the tour on comfortable vehicles

• Mountaineering Instructor

• Spring water in the service vehicle

• Taxes

The tour price does not include

• Guide

• Picnic during the tour. Optionally, one can order a lunchbox for a surcharge of 10$ per person

• Alcoholic beverages

• Medical insurance

Notes

• List of required things: backpack, mountain climbing boots, hiking poles, hiking gaiters, warm mountain uniform, jacket, hat (summer, winter), gloves, sunscreen cream, lamp, raincoat, sunglasses, one-day food and water

• This tour is of medium difficulty and doesn't require any special physical preparation (In case of health problems, let us know in advance)

• In case of individual requests the timing, tour program and the cost may be revised according to your preferences

• Individual tours start and finish in Yerevan, from any address convenient to you

• It is not recommended for persons under 10 years to take part in the tour

!

Հոդվածը hatis.am կայքի սեփականությունն է և առանց գրավոր թույլտվության արգելվում է հրապարակել: Հոդվածի մասնակի կամ ամբողջական հրապարակումը կարող է իրականացվել միայն նշելով հոդվածի սկզբնաղբյուրը կամ ակտիվ հղում անելով կայքին։

Թողնել մեկնաբանություն